Přejít k hlavnímu obsahu

Zážitkové kurzy kreativitity / podnikavosti pro SŠ

Cílem kurzu je pomoci žákům středních škol rozvíjet kreativitu, iniciativu a podnikavost – klíčové kompetence pro 21. století. V rámci této aktivity je středním školám poskytována metodická i lektorská podpora, jak při prvotní implementaci těchto přístupů, tak i při následném uplatňování ve výuce a jejich dalším rozvoji.

Program je určen pro střední školy ze Zlínského kraje a pracuje s tématy jako je objevování podnikatelských příležitostí, využívání osobních talentů pro samostatnou činnost, kvalita života v regionu apod.

Petr Konečný
Technologické inovační centrum s.r.o.

Petr Konečný

+420 739 570 790 konecny@ticzlin.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji