Přejít k hlavnímu obsahu

O nás

Účelem partnerské platformy ZLINNOVATION  je posílení vzájemné komunikace, spolupráce a důvěry podpůrných subjektů inovačního ekosystému Zlínského kraje.

Hlavním cílem platformy je koordinovat, propojovat a promovat aktivity členů tak, aby byla vytvořena společná personalizovaná nabídka služeb cílovým skupinám v inovačním ekosystému v souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje, komunikovaná pod jednotnou marketingovou značkou ZLINNOVATION. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti.

Členové platformy ZLINNOVATION:

Platforma ZLINNOVATION je strategickým projektem, který naplňuje cíle projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje III, CZ.02.01.02/00/22_009/0004705 financovaného z OP VVV.

Povinná publicita

Platforma ZLINNOVATION je spolufinancována Zlínským krajem.