Přejít k hlavnímu obsahu

Zavádění prvků duálního vzdělávání, definice nových kompetencí ve vazbě na Průmysl 4.0

Cílem aktivit je podpora partnerství škol a firem při zavádění prvků duálního vzdělávání do výuky v našem regionu. Dále je to definování nových kompetencí ve vybraných prioritních sektorech ČR ve vazbě na změny, které přináší Průmysl 4.0. Aktivita je realizována v rámci národního projektu Kompetence 4.0.

Olga Šišková
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Olga Šišková

+420 731 116 144 siskova@khkzk.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji