Přejít k hlavnímu obsahu

Zajišťování vnitřní infrastruktury v zóně s důrazem na udržení a zlepšení životního prostředí

Zajištění dalšího rozvoje Strategické průmyslové zóny Holešov dobudováním další části vnitřní infrastruktury (inženýrské sítě, pozemní komunikace). Důraz je také kladen na vyšší standard ochrany životního prostředí a na vizuální podobu zóny do budoucna.

František Mikeštík
Industry Servis, a.s.

František Mikeštík

+420 731 555 204 mikestik@industryzk.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji