Přejít k hlavnímu obsahu

Vouchery asistence

Asistenční vouchery jsou finanční nástroj, který podporuje veřejné i soukromé subjekty při přípravě strategických projektů naplňujících cíle Regionální inovační strategie Zlínského kraje do roku 2030.  Jde o podporu inovačního prostředí v regionu, která je hlavním cílem dlouhodobého projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II.

Asistence umožňuje finanční podporu na přípravu projektových záměrů strategických intervencí v kraji tak, aby byly v souladu s cíli Regionální inovační strategie Zlínského kraje do roku 2030. Takto podpořené projektové žádosti mohou být podány do relevantních výzev vhodného programu na národní či evropské úrovni, případně mohou být realizovány z jiných zdrojů.

Z voucherů je možno uhradit až 85 % způsobilých výdajů na přípravu strategického projektu. Částku lze využít pro uhrazení osobních výdajů, cestovních nákladů a nákup služeb neinvestiční povahy. Celková alokovaná částka v Programu je 2 000 000 Kč. Minimální výše voucheru je 100 000 Kč a maximální 500 000 Kč.  Žádat o dotaci lze od 5. června 2020 do 30. června 2022 nebo do vyčerpání alokace.

Více informací zde.

 

 

Martina Mitášová
Zlínský kraj

Martina Mitášová

+420 577 043 424 martina.mitasova@kr-zlinsky.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji