Přejít k hlavnímu obsahu

Financování výzkumu, vývoje a inovací

Vyvíjíte software, zkoumáte nový materiál nebo inovujete výrobní procesy či portfolio? Pak můžete využít kofinancování Vašich inovativních projektů z veřejných zdrojů. Cílem našich služeb v oblasti financování aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyšších řádů  je pomoc s posouzením novosti Vašich záměru (rešerše obdobných řešení v tuzemsku i zahraničí) a asistence při přípravě projektu či jeho komplexní zpracování.

Rozsah služeb je dán třemi základními balíčky:

  • R&D Scout – základní poradenství k záměru, rešerše stupně novosti jednotlivých aktivit záměru, představení možností kofinancování, vyhledání adekvátní výzkumné organizace pro spolupráci na záměru
  • R&D Admin – nad rámec prvního balíčku příprava návrhu projektu (vč. harmonogramu řešení, finančního plánu atp.)
  • R&D Partner – nad rámec prvních dvou balíčků kompletní administrativní doprovod v průběhu celé realizace projektu
Lukáš Trčka
Technologické inovační centrum s.r.o.

Lukáš Trčka

trcka@ticzlin.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji