Přejít k hlavnímu obsahu

Příprava vlastního vzdělávacího programu na základě požadavků členů klastru i externích subjektů

Na základě kumulovaných požadavků na vzdělávání jsme schopni zajistit a zrealizovat odborná školení pro širší cílovou skupinu.

Nikola Timkovičová
Zlínský kreativní klastr, z.s.

Nikola Timkovičová

+420 776 343 310 nikola.timkovicova@kreativnizlin.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji