Přejít k hlavnímu obsahu

Příprava projektů v komunitárních programech EU (Horizon Europe, COSME, COST apod.)

Aktivně vyhledáváme příležitosti pro realizaci mezinárodních projektů v oborech kreativních průmyslů a příbuzných odvětvích. Vyhledáváme vhodné partnery pro zapojení do identifikovaných výzev v rámci členské základny klastru i mimo ni. Členstvím v mezinárodních oborových asociacích i osobními kontakty se zahraničními partnery vytváříme příležitosti pro tuzemské společnosti.

Petr Dubovský
Zlínský kreativní klastr, z.s.

Petr Dubovský

+420 604 913 367 petr.dubovsky@kreativnizlin.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji