Přejít k hlavnímu obsahu

Odborná networkingová setkání

Primárně je tato služba určena členům klastru. Členové si na tyto setkání přinášejí vlastní témata, která jsou pro ně tak říkajíc „na pořadu dne“. V neformální a zároveň velmi důvěrné atmosféře jsou tyto témata diskutovány, což často přináší překvapivé pohledy a závěry.

Jsme otevřeni spolupráci.

Magdaléna Vrabčeková
Rozvojový HR klastr

Magdaléna Vrabčeková

+420608855994 vrabcekova@rozvojovyklastr.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji