Přejít k hlavnímu obsahu

Kontaktní místo UTB pro spolupráci s praxí v oblasti výzkumu a vývoje

Centrum transferu technologií (CTT) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vytváří platformu pro cílené vytváření výsledků výzkumu a vývoje podle požadavků praxe – aktivní spolupráci výzkumné a aplikační sféry. Jsme specializované pracoviště pro spolupráci s aplikační sférou a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Propojujeme výzkumné týmy UTB ve Zlíně se zástupci aplikační sféry, zabezpečujeme transfer výstupů z aplikovaného výzkumu vzniklého na součástech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a nabízíme poradenské a konzultantské služby pro soukromý sektor z oblasti duševního vlastnictví a komercializace, zejména poskytování práv k užívání chráněných řešení (licence) a převod práv majitele (prodej chráněných řešení) a zakládání spin-off společností.

Ivana Bartoníková
Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Centrum transferu technologií

Ivana Bartoníková

+420 734 792 686 bartonikova@utb.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji