Přejít k hlavnímu obsahu

Investiční pobídky

Podpora pro expandující firmy ve zpracovatelském průmyslu, dále pro technologická centra a centra strategických služeb. Investiční pobídky cílí primárně na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Podpora je formou slevy na dani, hmotné podpory na nové pracovní místo, hmotné podpory na školení a rekvalifikaci, vše dle typu investiční akce.

Lenka Kalužová
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Lenka Kalužová

+420 725 721 329 Lenka.Kaluzova@czechinvest.org

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji