Přejít k hlavnímu obsahu

Aktivní členství v mezinárodních sítích (Creative Ring, New European Media Initiative, apod.)

Prostřednictvím členství v mezinárodních oborových sítích se klastr aktivně zapojuje do celoevropských procesů, přenáší dobrou praxi i nejnovější trendy k domácím podnikům. Zapojení do nadnárodních organizací zároveň umožňuje účast na facilitaci celoevropských programových dokumentů zaměřených na podporu KKP. Osobnosti těchto sítí se účastní na aktivitách klastu, např. konferencí, workshopů apod.

Petr Dubovský
Zlínský kreativní klastr, z.s.

Petr Dubovský

+420 604 913 367 petr.dubovsky@kreativnizlin.cz

Služby

Jsem
malá firma
obyvatel
škola
start up
střední firma
student
výzkumná organizace
živnostník
a zajímá mě
kreativita a podnikavost
nápad
výzkum a vývoj
koučing a expanze
lidský potenciál
veřejnost ve zlínském kraji