Přejít k hlavnímu obsahu

Zapojte své zaměstnance do vzdělávání v jazykových a odborných kurzech

Jedná se o jednu z posledních možností vzdělávání zaměstnanců v aktuálním programovém období. V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010863 bychom Vám rádi nabídli bezplatné školení Vašich zaměstnanců v těchto vzdělávacích oblastech: Jazykové vzdělávání a Technické a jiné odborné vzdělávání. Realizace jazykových kurzů probíhá obvykle od září do června, vždy 2 vyučovací hodiny týdně přímo u Vás ve firmě pro skupinu minimálně 6 účastníků.

U odborných kurzů lze zaměstnance proškolit v řadě technických kurzů dle potřeb firmy. V případě, že máte o školení zájem a potřebujete bližší informace, kontaktujte projektovou manažerku Mgr. Ing. Petru Volaříkovou na e-mailové adrese volarikova@khkzk.cz, nebo na tel. 601 589 813.