Přejít k hlavnímu obsahu

Začal školní rok a s ním i naše kurzy podnikavosti

S novým školním rokem se do lavic nevrátili jen žáci a studenti, ale i tým Technologického inovačního centra Zlín, který pokračuje realizací projektu IKAP II. V předešlém školním roce jsme působili na šesti středních školách ve Zlínském kraji, v letošním roce navštěvujeme osm škol.

Dá se říci, že téma podnikavosti je u nás již tradičním. „Po kurzu, který již několik let zajišťujeme na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jsme toto téma začali rozšiřovat i na střední školy. Žáci si díky kurzu Podnikatelské akademie vyzkouší první kroky budování vlastního startupu. Od toho, kde vzít podnikatelský nápad, přes jeho rozpracování do podoby obchodního modelu včetně validace u zákazníků až po přípravu investorské prezentace.“ uvedl Petr Konečný z Technologického inovačního centra Zlín. Kurz je postaven na spolupráci s externisty, kteří předávají žákům zkušenosti z praxe.

Mladším „bráchou“ kurzu Podnikatelské akademie se stal Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti. Na začátku každého zajímavého projektu stojí totiž nápad. Zážitkový kurz se zaměřuje zejména na hledání myšlenky „co a proč mohu ve svém okolí podniknout, být aktivní, iniciativní a následně být schopen tuto myšlenku uchopit a rozvinout“. Jeho cílem je podpořit studenty středních škol k dobrovolné a aktivní angažovanosti v komunitě a rozvíjet jejich kompetence.

„Jsme moc rádi, že máme možnost zapojit studenty našeho gymnázia do vzdělávacího kurzu, který realizuje Technologické inovační centrum Zlín. Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti je výborným nástrojem, jak vzbudit u žáků zájem o své okolí a je užitečnou průpravou nejen pro budoucí podnikatele.“ uvedla ředitelka Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Libuše Pavelková.

Tato slova potvrzuje i Roman Cibulka, ředitel ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední
škola, s. r. o. „Poznat svůj talent, rozdělit si týmové role, být schopen formulovat a obhájit svůj projekt, to jsou vše schopnosti, které se snažíme u našich žáků aktivně rozvíjet. Od spolupráce s Technologickým inovačním centrem Zlín očekáváme, že se tyto aktivity více propojí s tématem kvality života a věříme, že se naši žáci ještě více zapojí do rozvoje nejen školy, ale i celého regionu.“  

Svým zaměřením představují oba kurzy významnou synergii k dalším aktivitám v inovačním ekosystému Zlínského kraje. Jedná se především o témata v rámci zvyšování kvality života, rozvoje kulturních a kreativních průmyslů, analytických činnostech zejména v oblasti mapování potřeb generace „Z“ nebo k akceleračnímu programu Můj první milion.

Podnikatelská akademie na SŠ a Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti pro SŠ jsou realizovány ve spolupráci se Zlínským krajem v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Ve školním roce 2022/2023 probíhají kurzy na následujících školách ve Zlínském kraji:

  • Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
  • Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
  • MESIT střední škola, o.p.s.
  • Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
  • ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s. r. o.
  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
  • Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
  • Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Další informace:

Ing. Petr Konečný

email: konecny@ticzlin.cz

Tel.: +420 739 570 790

www.ticzlin.cz

www.podnikatelskaakademie.info

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903