Přejít k hlavnímu obsahu

Vedení Zlínského kraje se intenzivně zabývá potřebami IT firem a připravuje konkrétní nástroje podpory jejich podnikání

Druhé setkání předních IT firem působících ve Zlínském kraji s vedením kraje se uskuteční ve středu 16. února 2022. Naváže na úvodní akci z listopadu 2021, která proběhla na půdě Technologického inovačního centra (TIC). Na ní se diskutovaly potřeby jednotlivých společností, zejména v oblastech personální připravenosti absolventů IT oborů Fakulty aplikované informatiky UTB, klíčových technologií pro další rozvoj podnikání v IT či očekávání podpory od kraje pro zvládnutí inovačních výzev v oboru.

Na setkání, uspořádané v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje II., navázalo obsáhlé dotazníkové šetření, ve kterém firmy konkretizovaly své potřeby a očekávání od další spolupráce se Zlínským krajem, Univerzitou Tomáše Bati a TIC. Výsledky poukazují na shodu nad potřebami, jak konstatoval David Vychytil, náměstek hejtmana odpovědný za ekonomiku a podporu podnikání. „Největším problémem je nedostatek motivovaných lidí s adekvátní kvalifikací. Dle osloveného vzorku firem aktuálně v kraji chybí téměř 400 IT pracovníků. Celkově to mohou být však až tisíce lidí, kteří by v našem kraji bez problémů našli uplatnění.“

Ke zvýšení atraktivity studia a práce v IT na území Zlínského kraje má přispět několik konkrétních aktivit a projektů, první jsou již na Fakultě aplikované informatiky realizovány. Další budou postupně nabíhat v letošním roce. Jedná se například o kampaně argumentující, proč ve Zlínském kraji studovat, pracovat a především prožít naplněný život.

Z identifikovaných technologií aktuálně odbornou veřejností nejvíce rezonuje téma využití blockchainu. Tomáš Janča, předseda výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit, k tomu doplňuje: „Jsme v kontaktu s předními odborníky na využití technologie blockchain v průmyslu i kreativních odvětvích a snažíme se napříč různými fakultami UTB přinášet co nejvíce nových informací o této technologii.“ Kromě zapojení specialistů z významných firem v blockchainu do výuky na Fakultě aplikované informatiky byl v listopadu uspořádán seminář s programátorem Tomášem Svobodou, který pomocí blockchainu průmyslovým firmám nabízí efektivní řešení s významnou úsporou prostředků i času. Na květen 2022 je ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky plánována výroční konference na toto téma pro čtyři stovky hostů.

Radní pro oblast digitalizace kraje Jiří Jaroš do diskuze přispěl záměrem budování 5G kampusu. „Tento typ připojení je pro Zlín novodobou dálnicí. Nikoliv fyzickou, ale informační. Ta smaže náš hendikep periferního regionu,“ přiblížil svou vizi.

S výsledky podnětů nyní dále pracuje tým analytiků TIC, který do dalšího jednání platformy IT firem navrhne vedení kraje implementaci nových nástrojů podpory. „Plánujeme systém odborného vzdělávání v IT, stejně jako nové nástroje přímé podpory malých a středních firem v oblasti digitalizace,“ nastínila Martina Běťáková, RIS3 manažerka z TIC.

IT firmy, zástupci středních škol, případně kariéroví poradci, kteří mají zájem zúčastnit se platformy ve středu 16. února 2022, mohou kontaktovat Martinu Běťákovou (betakova@ticzlin.cz).

 

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Zdroj: Zlínský kraj