Přejít k hlavnímu obsahu

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně obhájil akreditaci na období do 31.12.2025

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně obhájil akreditaci v rámci 16. průběžné etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 3.1.2023 na období do 31.12.2025.

Vědeckotechnický park byl vybudován v roce 2008 na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, programu PROSPERITA.

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. www.svtp.cz

a poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí.

Předání Osvědčení o akreditaci bylo na valné hromadě Společnosti vědeckotechnických parků ČR 22.2.2023

Zápis z jednání XXXIII. valné hromady SVTP ČR, z.s.