Přejít k hlavnímu obsahu

Live in Zlin – nový projekt má dokázat, že se v našem kraji dobře žije

O tom, zda se člověk vrátí zpět do rodného kraje nebo odejde za studiem či prací někam jinam, často nerozhoduje jen jedna věc. Většinou je to kombinace více faktorů, které určí naše další směřování. Tím spíše, pokud rozhodnutí neděláme jen za sebe, ale třeba za celou svou rodinu. Kde se mi bude dobře žít? Budu tam šťastný já i mí blízcí? A právě o tom je nový projekt Live in Zlin.

Dobrý život a pocit štěstí naplňují pro mnohé tyto atributy – blízkost rodiny a vlastních kořenů, bezpečí, práce, kvalita vzdělávání, rodinné i sousedské vztahy, ale také kvalita bydlení, dopravní dostupnost, blízkost přírody, možnost kulturního a volnočasového vyžití. Na to všechno myslíme, když se chceme přestěhovat na jiné místo. Často to není jednoduché rozhodnutí, protože nemáme aktuální data, neznáme prostředí a podmínky a nedokážeme si ověřit, jak to v daném místě „funguje“.

Analýza kvality života a reálná data

Kampaň Live in Zlin ukazuje a prezentuje život na různých místech našeho kraje. Každé z nich nabízí jinou kombinaci benefitů. I když celková blízkost okresů a obcí s rozšířenou působností v kraji umožňuje využívat a čerpat to nejlepší z každé oblasti. Realizátorem kampaně je Technologické inovační centrum (TIC), které v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II. provedlo analýzu kvality života ve Zlínském kraji. Ta identifikovala a daty doložila, ve kterých oblastech kraj vyniká. Analýza sleduje a porovnává lokální data s průměrem ČR a vyjmenovává jednotlivé benefity pro život v našem kraji.

„V první polovině tohoto roku se do sběru a zpracování dat pustila naše analytička, která měla za úkol vyhodnotit současný stav kvality života ve Zlínském kraji a porovnat jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností. Sledovali jsme data z Českého statistického úřadu, data Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ale také třeba z Českého telekomunikačního úřadu, Českého či hydrometeorologického ústavu. S konzultací dat nám pomohl také Odbor strategického rozvoje Zlínského kraje. Data byly srovnávány s průměrem ČR a vycházely zajímavé údaje, které náš kraj řadí na první příčky v republice. Jen namátkou, víte, že 31 % rozlohy kraje spadá do zvláště chráněných krajinných oblastí a je zde velmi vysoká zalesněnost? Přírodu máme na dosah ruky a vykazujeme jedno z nejčistších životních prostředí.  Nebo je u nás bezpečno. Počet kriminálních činu je hluboko pod průměrem ČR.  Máme zde i vysoký index vzdělanosti a velkou a rozmanitou nabídku vzdělávacích programů a oborů na školách všech úrovní“, doplňuje Martina Běťáková, RIS3 manažerka Technologického inovačního centra.

10 důvodů, proč studovat, pracovat a žít ve Zlínském kraji

Projekt představuje atraktivitu kraje na deseti různých tématech, kterými jsou:

Ekonomika a trh práce, Vzdělávání, Kulturní a kreativní průmysly, Vztahy a sociální soudržnost, Volnočasové aktivity, Kulturní vyžití, Životní prostředí, Bydlení, Sociální a zdravotní péče a Bezpečnost.

O všech těchto benefitech života v našem regionu byla v rámci projektu natočena krátká videa. Průvodkyní road movie za benefity Zlínského kraje je mladá herečka Lucie Šustek Rybnikářová. V každém z deseti dílů vás v přehledně seznámí s tématem, dílčími výsledky analýzy a v každém díle uvidíte též vlastní příběhy či zkušenosti obyvatel Zlínského kraje.

Videa můžete shlédnout tady

Pokud vás zajímají spíše tvrdá data, pak navštivte stránky projektu www.liveinzlin.cz. Tento web, který vznikl v rámci projektu, nabízí přehledně zpracované údaje nejen za kraj, ale i okresy a ORP. Zobrazuje data formou interaktivních grafů v Power BI a díky GIS mapám získáte přehled o jejich rozmístění v území Zlínského kraje.