Přejít k hlavnímu obsahu

Smart akcelerátor: Spolupráce, inovace a vzdělávání ve prospěch regionu

Smart Akcelerátor Zlínského kraje III (SA ZK III) je novým projektem pro rozvoj regionu, který bude probíhat do konce roku 2026 a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu a prostředků Zlínského kraje. Celkový rozpočet projektu je téměř 62 mil. Kč.

Cílem projektu je podpora inovačního ekosystému a naplňování strategických cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje. „Zlínský kraj projekt realizuje společně s Technologickým inovačním centrem (TIC), které je partnerem projektu a vykonává většinu aktivit. Jsem rád, že máme díky Smart akcelerátoru možnost realizovat aktivity s vysokou přidanou hodnotou a podpořit tak celý region“ přibližuje Lubomír Traub, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj.

Rolí TIC je proměnit strategické dokumenty a vize kraje do konkrétních aktivit a projektů. V regionu byly identifikovány čtyři oblasti specializace kraje, které vykazují silný potenciál. Jedná se například o IT nebo kreativní obory. Aktivity projektu se soustředí na trendy, potřeby a problémy rozvoje inovací právě v těchto klíčových oblastech a nedílnou součástí naší práce je propojování všech aktérů na poli inovací a regionálního rozvoje” dodává Zuzana Matulová, RIS3 manažerka z TIC.

Projekt nabízí podporu a rozvoj různými formami – od vzdělávacích aktivit, seminářů, networkingových akcí až po přímou finanční podporu. Jedná se například o Program vouchery asistence, ve kterém budou moci podniky a instituce čerpat až 3 miliony korun. Dotace je poskytována pro inovativní projekty v oblastech, které jsou strategické pro Zlínský kraj.

Důraz je dále kladen na implementaci moderních technologií. V rámci toho se budou mapovat možnosti aplikace 5G sítí pro vybrané organizace ve Zlíně a Zlínském kraji. Využití konektivity 5G sítí nachází uplatnění především v oblasti dopravy, zdravotnictví a sociálních služeb, ale i ve vzdělávání či podpoře distančně vykonavatelných profesí. S tím souvisí další aktivita projektu, takzvané pilotní ověření, které bude testovat hned dva nástroje. Jeden se soustředí právě na práci na dálku a má za cíl vyvinout metodiku celoživotního vzdělávání pro profese s možností výkonu na dálku. Druhý nástroj cílí na hlubší propojení vybraných studijních programů s praxí. Ambicí projektu je také vybudování tzv. Smart data centra, které bude sbírat datové podklady z regionu, vyhodnocovat a komunikovat různým cílovým skupinám, např. obcím.

Nedílnou součástí je i marketing regionu, za zmínku jistě stojí komunikační kampaně „Created in Zlin“ a „Live in Zlin“, které se zaměřují na ocenění kreativních produktů, které vznikly ve Zlínském kraji, respektive na prezentaci výhod a benefitů života v regionu.

Smart akcelerátor Zlínského kraje III navazuje na dva předchozí projekty realizované v letech 2016 až 2022 a je pevně zasazen do strategických plánů regionu.