Přejít k hlavnímu obsahu

Programátor Tomáš Svoboda hovořil ve Zlíně o využití blockchainu v průmyslu

Blockchain lze označit za podobnou revoluci, jakou byl příchod internetu. Firmám může v budoucnu přinést obrovské úspory jak v oblasti financí, tak lidských zdrojů. Nejen o tom byla řeč na inspirativním setkání s mladým programátorem Tomášem Svobodou, které ve Zlíně pro odbornou veřejnost uspořádal Zlínský kraj.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Digitalizace průmyslu, aplikace blockchainu a tvorba s tím spojených softwarových nástrojů byla předmětem inspirativního setkání se softwarovým architektem a programátorem Tomášem Svobodou, které v úterý 16. listopadu ve Zlíně uspořádal Zlínský kraj v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem.

„Tuto přednášku jsme zorganizovali zejména pro pracovníky výzkumných organizací a vysokých škol, pracovníky průmyslových a IT firem zabývajících se výzkumem, zaměstnance veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI, ale i studenty IT oborů a širší odbornou veřejnost,“ uvedl Tomáš Janča, předseda výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro rozvoj podnikatelských aktivit, majetek a digitalizaci.

Tomáš Svoboda hovořil zejména o tom, proč je nyní slovo blockchain tak hojně skloňováno, co vlastně znamená a proč jej budou firmy a instituce v budoucnu využívat. Blockchain je speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uživatelů. Blockchain lze bez přehánění označit za podobnou revoluci, jakou byl příchod internetu. Úspory díky jeho využití jsou obrovské, a to jak v oblasti financí, tak lidských zdrojů. Úspory jsou přitom jak na straně zákazníka, tak i na straně poskytovatele daného řešení. Klíčová je však i dlouhodobá stabilita a globální distribuovaná dostupnost, která zásadně snižuje náklady na dlouhodobou údržbu. Ta je nutnou podmínkou například v medicíně, farmacii, automobilovém průmyslu, státní správě, apod.

„Blockchain není složité začít využívat, jen je třeba zaměřit se na oblasti, kde může jednoduše a efektivně pomoci hned. V průmyslu se především jedná o oblast ukládání a zálohy dat z výroby, především záznamy z testů, obrázky, zvuk, vibrace a podobné soubory či data. Snížení nákladů na vývoj globálních aplikací je rapidní. I aplikace, které by jinak nemělo z pohledu investic do vývoje smysl poskytovat globálně, se díky tomuto nyní vyplatí. To otevírá nové trhy pro stávající či nové produkty,“ uvedl Tomáš Svoboda.

Tomáš Svoboda (30 let) je softwarový architekt a programátor. Od útlého věku se věnuje elektronice a programování. Během studia na vysoké škole začal budovat společnost ELEDUS, která vyvíjí a vyrábí vlastní RTG a CT pro průmyslovou inspekci, což jej postupně přivedlo k digitalizaci průmyslu, které se nyní věnuje. Zabývá se především aplikací blockchainu a tvorbou softwarových nástrojů s tím spojených.

 

Zdroj: Zlínský kraj