Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na konferenci PLASTKO 21. – 22. 9. 2022

Vážená paní, Vážený pane,

přijměte, prosím, pozvání na konferenci PLASTKO 2022.

Cílem konference je ukázat, že sektor výroby a zpracování plastů není jen zavrženíhodným oborem, ale naopak, že dlouhodobě přispívá k ochraně prostředí.

A samozřejmě také napovědět výrobcům, jakou správnou argumentaci volit při prosazování výrobků na konečných trzích.

Jedná se o konferenci s dlouholetou tradicí, která přináší mnoho inspirace a dala vzniknout mnoha úspěšným spolupracím.

Veškeré prezentace budou simultánně překládány angličtina-čeština.

Více informací naleznete na webových stránkách http://cps.utb.cz/cs/konference 

Více informací o PLASTKO 2022

S pozdravem a přáním na viděnou na konferenci Plastko 2022.

Organizační výbor Plastko 2022

——————————————————————————————————————————-

Dear Madam, dear Sir,

I would like to invite you to the PLASTKO 2022 conference.

The aim of the conference is to show that the plastic manufacturing and processing sector is not only a source of world pollution, but also a sector which contributes to environmental protection in the long term. The conference will help manufactures find the right arguments to use when products are promoted in the final market.

The conference has a long tradition, brings a lot of inspiration and gave rise to many successful projects.

All presentations will be simultaneously translated English-Czech.

More information can be found on the website http://cps.utb.cz/en/conference-plastko-2022

More information about Plastko 2022

Yours sincerely and see you at the Plastko 2022 conference.

Organizing Committee Plastko 2022