Přejít k hlavnímu obsahu

Nový výsledek VaV přihlášený k patentové ochraně v Rumunsku s prioritou pro ČR

Kolektiv pracovníků Fakulty aplikovaného informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením profesora Karla  Kolomazníka a docenta Jiřího Pechy vytvořil v rámci projektu EUREKA, E!12610 FERTI-MAIZE (projekt INTER-EXCELLENCE LTE219003) „Inovativní listové hnojivo pro kukuřici na bázi bílkovinných vedlejších produktů“, ve spolupráci se zahraničními partnery nový výsledek VaV: inovativní hnojivo – pomocný materiál na bázi vápníku, síry a dusíku pro hnojení půdy. Toto pomocné hnojivo vzniká jako vedlejší produkt procesu přípravy biostimulátoru hydrolýzou odpadního kolagenu, a bylo prokázáno, že jeho aplikací je možné významně zvýšit výnosnost kukuřice a pozitivně ovlivnit celkový zdravotní stav rostlin.

Z tohoto důvodu byl výsledek přihlášen k patentové ochraně v Rumunsku a následně v ČR, s nárokováním priority z podání v Rumunsku. Centrum transferu technologií vypracovalo Smlouvu o využití a ochraně výsledků mezi partnery projektu z výzkumné i komerční sféry včetně zajištění požadovaných podpisů UTB a dále provedlo podání přihlášky k patentové ochraně v ČR.