Přejít k hlavnímu obsahu

Nově udělený Evropský patent EP3664857

Nově udělený Evropský patent EP3664857 A PROCESS FOR PRODUCING A TWO-STAGE CROSSLINKED BIOPOLYMER MEMBRANE AND A BIOPOLYMER MEMBRANE MADE IN THIS PROCESS (Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány a biopolymerní membrána zhotovená tímto způsobem) ve vlastnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Původci: Rushita Jaswant Shah, M.Sc. Ph.D., prof. Ing. Petr Sáha, CSc., prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.

Patentovaný způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány pro opravy očního traumatu spočívá v tom, že se připraví směsný roztok biopolymerů kolagenu a chitosanu, k němu se po kapkách přidá roztok primárního síťovacího činidla ze skupiny taninů a litím roztoku na plochou podložku a následným vysušením se vytvoří tenká primárně síťovaná chitosan-kolagenová membrána o tloušťce po vysušení 5 až 10 μm. Ta se pak ve druhém stupni síťuje působením roztoku genipinu jako sekundárního síťovacího činidla.