Přejít k hlavnímu obsahu

Inovace a identita českých regionů propojujícím tématem setkání RIS3 týmů z celé České republiky

Ve dnech 1. a 2. června 2023 se ve Zlíně uskutečnilo výroční setkání týmů Regionálních inovačních strategií pro chytrou specializaci (RIS3) se zástupci Národní RIS3 strategie  z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Technologické agentury ČR. Cílem bylo sdílet zkušenosti a představit vize do roku 2026. Ústředním tématem byl vliv inovací na identitu kraje a na schopnost získávat nové vysoce kvalifikované obyvatele právě díky této identitě.

„Nový projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje III je založen na principu podpory a rozvoje inovativního potenciálu regionu. Každý kraj má svůj vlastní RIS3 tým, který má za úkol naplňovat inovační strategii daného území prostřednictvím různorodých aktivit. Setkávání kolegů z ostatních krajů je velmi přínosné a bylo nám ctí přivítat všechny ve Zlínském kraji“ přiblížila RIS3 manažerka Zlínského kraje Zuzana Matulová z Technologického inovačního centra ve Zlíně. Týmy spolupracují na definování strategických priorit a cílů pro inovace v daném regionu a koordinují aktivity zaměřené na jejich dosažení. Součástí programu setkání byla také odborná přednáška a praktický workshop.

První den setkání byl završen slavnostním galavečerem při příležitosti zahájení 63. ročníku Zlín Film Festivalu. Druhý den vystoupili přítomní zástupci ministerstev s informacemi k aktuálním projektům na národní úrovni.  Celá akce byla zakončena zážitkovou hrou, která provedla hosty zajímavými místy Zlína, mezi kterými nemohl chybět Baťův mrakodrap, Infopoint baťovského bydlení nebo Památník Tomáše Bati.

Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje, k akci uvedl: „Setkání RIS3 týmů představuje jedinečnou příležitost ke hledání nových příležitostí pro spolupráci nejen v oblasti inovací. Jsme rádi, že jsme mohli propojit setkání s filmovým festivalem, čímž jsme vytvořili zajímavou a inspirativní atmosféru pro všechny účastníky.“

Pro více informací o setkání RIS3 týmů ve Zlínském kraji navštivte oficiální webovou stránku www.ris3meet.cz