Přejít k hlavnímu obsahu

Bez inovací to nepůjde. Smart akcelerátor znovu podpořil firmy ve Zlínském kraji

Udržet si náskok před konkurencí je v podnikání zásadní. Může to zajistit úspěch nejen samotné firmě, ale také jejím obchodním partnerům, zaměstnancům a v konečném důsledku to pozvedne úroveň celého regionu. Přesně to je důvod, proč se zrodil projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje. Právě finišuje a opět pomohl zvýšit úroveň inovací, vývoje a výzkumu v regionu. „My Češi jsme vždycky dokázali přijít s něčím novým, vymyslet, jak něco zlepšit, urychlit, zefektivnit. Jenomže ne vždy se vám podaří vyzkoumat a vyvinout nové věci hned na první pokus. Chce to úsilí, čas i finance a mít k tomu kvalifikované lidi. Proto pomáháme tento proces nastartovat a rozvíjet s těmi, kteří se inovacím věnují. A to jsou u nás v kraji především firmy, klastrové organizace, je to univerzita, jsou to školy, podpůrné subjekty,“ vyjmenovává Martina Běťáková, RIS3 manažerka z Technologického inovačního centra (TIC).

Právě propojení firem s výzkumnými institucemi a univerzitou se podle ní ukázalo jako nejpřínosnější část Smart akcelerátoru Zlínského kraje II. Vždy to přineslo nové náměty na rozvoj. Vyplácelo se také sdružovat vzájemně firmy z jiných oborů, ať už šlo o IT, letectví nebo design.

Setkání firem z IT a leteckého průmyslu v Kunovicích

Smart akcelerátor je pro Technologické inovační centrum nejdůležitějším projektem v oblasti rozvoje inovačního prostředí a podnikání. První etapa se uskutečnila v letech 2016 – 2019, dvojka tak měla na čem stavět. „Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje II začal 1. 7. 2019 a končí v prosinci 2022. Zlínský kraj projekt realizuje pod Odborem strategického rozvoje společně s TIC, které je partnerem projektu a vykonává a naplňuje většinu aktivit v projektu,“ přiblížila Martina Mitášová, krajská RIS3 koordinátorka.

Konkrétním úkolem TIC je správně uchopit regionální inovační strategii kraje a přenést ji do reality, oživit jednotlivé aktivity a projekty. Identifikoval čtyři domény specializace Zlínského kraje, tedy čtyři oblasti, ve kterých je silný a má v nich velký potenciál rozvoje. „Jde o Inovace v konstrukčních činnostech, Polymery v cirkulární ekonomice, Informační, řídicí a bezpečnostní systémy a jako zcela nová vznikla doména Progresivní design produktů, technologií a procesů. Že jsme domény zvolili velmi progresivně, potvrdili i externí odborníci a získali jsme také podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,“ podotýká za TIC Martina Běťáková.

Projekt nabízel podporu a rozvoj různými formami – od vzdělávacích aktivit, seminářů, setkání s inspirativními osobnostmi po přímé finanční formy podpory. Těmi byl program Vouchery asistence, ve kterém podniky či instituce vyčerpaly dva miliony korun. „Například vznikl v Uherském Hradišti HUB123, který podporuje začínající podnikatele především v kreativních odvětvích, nebo mohla vzniknout spolupráce Moravského leteckého klastru se zahraničními partnery,“ zmiňuje RIS3 manažerka.

HUB 123 – Kreativní hub v Uherském Hradišti

Mezi další projekty, které na půdě TIC vznikají a jsou podpořeny krajskými financi, je například program Platinn či Creatinn, který umožňuje malým a středním firmám z našeho kraje získat služby odborníků, na které by si běžně nedosáhly.

„Podniky se snažíme propojovat se školami. Ukazovat studentům a žákům, jak vypadají reálně profese, pozice a řemesla firem v regionu. Seznámit se s nimi mohou na webu zlin.jobs a přímo u nás v TIC si je mohou zkusit téměř na vlastní kůži za využití virtuální reality,“ zve Martina Běťáková. V rámci Smart akcelerátoru II také vznikla Podnikatelská akademie na středních školách. Žáci v ní vymýšlejí a rozpracovávají své vlastní projekty, které mohou například přihlásit do akceleračního programu Můj první milion, jehož 16. ročník je aktuálně otevřený.

Vítězové akceleračního programu Můj první milion 2021

V rámci Smart akcelerátoru II vznikl také velmi smysluplný projekt Zlinnovation. Jde o web, který na jednom místě sdružuje služby pro zkušené firmy, živnostníky i studenty, kteří podporují vývoj, expanzi či kreativitu. Stačí zadat, co potřebujete, a systém sám vyfiltruje ty nejlepší služby pro vás.

Už tradicí se stala soutěž Inovační firma Zlínského kraje, ve které se ocenění dočkají ty nejzajímavější a průlomové nápady a realizace. A v neposlední řadě TIC podpořil výzkum a vývoj v kraji velkou zářiovou konferencí ZLINTECH. Čtyřiadvacet řečníků rozšířilo obzory 165 lidem v sále a dalším stovkám přes stream.

Konference ZLINTECH 2022

Veřejnost si mohla Smart akcelerátoru II všimnout díky komunikačním kampaním Created in Zlin a Live in Zlin. První z nich oceňuje produkty, které se zrodily ve Zlínském kraji a ukazují, že je náš region centrem kreativity a produktového designu v Evropě. Druhá kampaň představuje benefity, proč je dobré žít a pracovat ve Zlínském kraji.

Katalog Created in Zlin

Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje II podpořil desítky firem, rozšířil obzory stovkám zájemců a zapojil řadu škol.