Přejít k hlavnímu obsahu

Vouchery asistence: Ještě stále můžete získat finanční podporu pro váš strategický projekt

V rámci programu Vouchery asistence Smart akcelerátor Zlínského kraje III je stále možné čerpat finanční podporu na vaše strategické projekty. V programu je aktuálně k dispozici ještě dostatečná finanční alokace.

Co můžete získat?

Finanční podporu až do výše 500 000 Kč (85 % způsobilých výdajů) na rozvoj projektů zaměřených na:

  • Výstavbu inovační infrastruktury (inkubátory, technologické parky atd.)
  • Mezinárodní spolupráci
  • Vzdělávání zaměstnanců
  • Mezioborovou spolupráci s akademickou sférou

Pro koho je program určen?

Veřejné i soukromé subjekty se zajímavými projekty, které přispějí k rozvoji Zlínského kraje.

Kdy můžete žádat?

Žádosti se přijímají do 31. prosince 2025 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Dotazy k odborným záležitostem: 

Dotazy k administrativním záležitostem:

Plné znění Programu najdete na webových stránkách Zlínského kraje ZDE.