Přejít k hlavnímu obsahu

VLIV ŽENSKÉ CYKLIČNOSTI NA VZTAHY A KOMUNIKACI V NICH

Klub podnikatelek ze Zlínska

Setkání je určeno pro všechny ženy, které hledají cesty jak laskavě a s respektem komunikovat své potřeby, chtějí umět efektivně zvládat konflikty a prohlubovat svoji emoční inteligenci pro spokojenost v rodinných i pracovních vztazích. To vše s ohledem na dary i výzvy jednotlivých fází ženské cykličnosti.

Vztahy samy o sobě jsou naším velkým životním tématem. Naše spokojenost v nich, schopnost komunikace a efektivní zvládání konfliktů je základem pro šťastný a naplněný život. Ať už se jedná o naše nejužší rodinné a partnerské vztahy, vztahy s dětmi, rodiči nebo o vztahy pracovní. Umění komunikovat naše potřeby nebo naopak schopnost vést smysluplné dialogy a nebýt pouze v reakci na to, co nám protistrana říká, neútočit, nevytvářet si domněnky a nemanipulovat.

Ženská cykličnost a měsíční střídání hladiny hormonů mnohdy velmi zásadně ovlivňuje naši schopnost a kvalitu komunikace. V tomto bloku si tedy osvojíte užitečné rady a tipy pro zdravé vztahy a respektující komunikaci v souladu s ženskou proměnlivostí.

PROČ PŘIJÍT?

 • Poznáte nebo si zvědomíte svoji vlastní cykličnost a její zásadní vliv na vaše nálady, emoce a schopnost komunikace.
 • Pochopíte principy jednotlivých fází, dozvíte se, jak na maximum využít silné stránky a kvality dané fáze.
 • Uvědomíte si časté chyby a přesvědčení vyplývající z nevědomosti a neznalosti těchto souvislostí.
 • Získáte cenný nástroj pro efektivní komunikaci a zvládání konfliktů.
 • Pochopíte důležitost respektování jednotlivých fází.
 • Naučíte se lépe komunikovat své vlastní potřeby v „kritických“ fázích vašeho cyklu.
 • Získáte nový pohled na vliv menstruačního cyklu a kvalitu vašich vztahů, schopnosti reagovat a míru vaší empatie vůči druhým.
 • Dostanete praktické návody pro smysluplnou a vstřícnou komunikaci v souladu s ženskou proměnlivostí.
 • Pochopíte hlouběji principy střídání hladiny hormonů v ženském těle a jejich dopad na komunikaci, schopnost zvládání konfliktů a různorodost názorů.

OBSAH:

 • menstruační cyklus a jeho vliv na naši emocionalitu a empatii
 • vliv jednotlivých fází na naši reaktivitu a zvládání konfliktů
 • komunikační techniky a nástroje pro jednotlivé fáze cyklu
 • konkrétní tipy jak komunikaci zjednodušit a učinit ji srozumitelnou

06. června
9.00
Naše Dílna, Zálešná I 4057, Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová
Klub podnikatelek ze Zlínska

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová

+420777010447 barosova@csr-zlin.cz