Přejít k hlavnímu obsahu

PRAVIDLA PŮVODU ZBOŽÍ

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Vás zve na seminář – PRAVIDLA PŮVODU ZBOŽÍ.

Termín konání: 11. 4. 2024 v  9.00 – 14.00 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)
Lektor: Ing. Bc. Lenka Sabelová, specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

Obsah:
1)    Význam původu zboží

2)    Status zboží, důkazy statusu – status schváleného vydavatele

3)    Nepreferenční pravidla původu zboží
–    Jakého je zboží původu, pokud se na jeho výrobě podílí více zemí?
–    Jaké dokumenty se používají k jeho prokázání a kdy?

4)    Přehled preferenčních vztahů EU – nové preferenční dohody/ změny ve stávajících dohodách – přechodná pravidla EUROMED – nová pravidla EUROMED s účinností od 1. 1. 2025, GSP atd.

5)    Základní postupy pro určení preferenčního původu, používané pojmy (zásilka, cena ze závodu, kumulace, podmínky pro zpracování nepůvodních materiálů atd.)

6)    Důkazy původu v jednotlivých dohodách
–    způsob jejich vyplňování
–    podklady pro jejich získání

7)    Schválený vývozce – zjednodušený postup, jeho výhody, jak si o něj požádat, jaké jsou povinnosti schváleného vývozce

8)    Registrovaný vývozce – systém REX

9)    Původ zboží při obchodování uvnitř EU
–    uvádění údajů o původu na faktury, do průvodních dokladů, ve statistice Intrastat
–    Dodavatelská prohlášení – změny základních předpisů od roku 2022
–    povinné náležitosti prohlášení a jejich správné vyplnění

Cena semináře: 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1.815 Kč) pro členy KHK ZK, 2.500 Kč bez DPH (tzn. 3.025 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 4. 4. 2024 na www.khkzk.cz.

11. dubna
9.00 - 14.00

Kontaktní osoba

Jitka Binarová
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Jitka Binarová

+420 723 046 476 info@khkzk.cz