Přejít k hlavnímu obsahu

Konzultační den pro startupy a malé a střední podnikatele ze Zlínského kraje

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Regionální kancelář agentury CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele ze Zlínského kraje.

Seznamte se s aktuálními možnostmi veřejné podpory následujících institucí:

  • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – podpora startupů (Technologická inkubace), investiční pobídky,  podpora malých a středních podniků, podnikatelské nemovitosti a brownfieldy, zvýhodněné úvěry od NRB aj.
  • CzechTrade – agentura pro podporu exportu – účast na zahraničních veletrzích, individuální služby, exportní vzdělávání aj.
  • Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • API – agentura pro podnikání a inovace – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory
  • Technologické inovační centrum Zlín –  expertní programy Creatinn a Platinnn, služby na podporu digitalizace podniku (eDIH)

Konzultace jsou bezplatné. Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 3. března 2024 prostřednictvím formuláře „Registrovat„.

Konkrétní hodina konzultace Vám bude potvrzena ze Agentury API.

Konzultace se uskuteční fyzicky na adrese Zarámí 88, Zlín. V případě dotazů se můžete obrátit na kontaktní osobu:  Adela.Dockalova@agentura-api.org.

 

06. března
10.00 - 14.00
Zarámí 88, Zlín, 760 01

Kontaktní osoba

Adéla Kattauerová
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Adéla Kattauerová

+420 602 378 173 Adela.Kattauerova@czechinvest.org