Přejít k hlavnímu obsahu

Hackathon Bystřice pod Hostýnem

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Generátor nápadů pro rozvoj města Bystřice pod Hostýnem

Máte nápady, jak přispět k rozvoji Bystřice pod Hostýnem? a jejího okolí? Přidejte se k nám! Navrhněte řešení výzvy, se kterou se město potýká, vyhrajte v souboji nápadů a získejte zajímavá ocenění.

Co je to hackathon? A jak to bude probíhat?

 • Hackathon je intenzivní několikahodinový workshop, který dává příležitost studentům, kreativcům, podnikatelům, živnostníkům a dalším aktivním občanům. Vy všichni se můžete přihlásit a navrhnout inovativní řešení některé ze zadaných výzev.
 • Budete pracovat v týmu a po celou dobu vám budou k ruce zkušení mentoři z různých oblastí. Poradí vám tak, aby vaše projekty byly realizovatelné a co nejvíce životaschopné.
 • Nakonec své nápady představíte porotě, která vybere a ocení ty nejzajímavější. A kdo ví, možná se nakonec právě váš projekt skutečně zrealizuje.

Z jakých výzev můžete vybírat?

Spojující linkou všech reálných výzev je podpora podnikání a zlepšení celkové socioekonomické situace v regionu. Zadání upřesníme v úvodu hackathonu, kdy vám také poskytneme veškerá vstupní data, ze kterých budete při tvorbě projektů vycházet.

1) Jak zvýšit atraktivitu města pro mladé lidi?
Bystřice pod Hostýnem dlouhodobě čelí odlivu mladých lidí a postupnému stárnutí populace. Zamyslete se nad tím, co je pro život mladé generace důležité a navrhněte projekt, který povede ke zlepšení demografické situace ve městě.

2) Jak rozvinout potenciál cestovního ruchu ve městě?
Bystřice pod Hostýnem dlouhodobě čelí odlivu mladých lidí a postupnému stárnutí populace. Zamyslete se nad tím, co je pro život mladé generace důležité a navrhněte projekt, který povede ke zlepšení demografické situace ve městě.

3) Jak podpořit podnikání a podnikavost v regionu?
Ekonomika regionu je více než 100 let spjatá s výrobou nábytku. Za to vděčí ikonickým produktům společnosti TON a také šikovnosti mnoha drobných řemeslníků a truhlářů. Na tuto tradici dnes navazuje místní střední škola a snaží se motivovat studenty k rozvoji vlastního podnikání. Vymyslete koncept, kterým může město podpořit podnikání a rozvoj podnikavosti mezi občany. Pomozte nám znovu proměnit Bystřici v prosperující centrum regionu.

Z jakých lokalit můžete vybírat?

Pro hackathon bylo vytipováno několik objektů a míst, do kterých mohou soutěžní týmy zasadit potenciální projekty nebo aktivity, a to:

 • Parkoviště pod Svatým Hostýnem
  • Parkoviště slouží k odstavení vozidel návštěvníků sv. Hostýna, který je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě.
  • Plocha se nachází nedaleko biatlonového areálu a zároveň v těsné blízkosti stávajícího skateparku.
 • Zámek
  • Město je vlastníkem zámku, jehož historie sahá do 15.století.
  • Objekt se postupně zpřístupňuje veřejnosti a do dnešního dne je využíván jen částečně.
 • Sportovní areál
  • Město v minulém roce převzalo do majetku velkou část sportovního areálu s nedostavěnou tribunou.
  • Areál navazuje na největší bystřický park Zahájené, v němž se soustřeďují sportovní aktivity (fotbal, tenis, minigolf, koupaliště, workoutové hřiště, dětské hřiště).
 • Biatlonový areál Bedlina
  • Místní biatlonový klub získal dotaci od Národní sportovní agentury a v letošním roce vybuduje poměrně jedinečný areál tréninkových tratí.
  • Předpokládá se, že areál přitáhne pozornost sportovců i fanoušků biatlonu z Moravskoslezského, Zlínského i Jihomoravského kraje.
 • Sušilův dům č.p. 25 na ulici Sušilova
  • Dům v řadové zástavbě s délkou fasády cca 25 m, památkově chráněný s poměrně velkou zahradou, na kterou je možnost přístupu průjezdem.
  • Objket byl dlouhou dobu bez využití, což způsobilo jeho poměrně zanedbaný stav.
 • Areál bývalé ČOV na ulici Kroužky
  • Areál se nachází naproti hřbitovu, kousek pod SVČ Včelín v poměrně klidné části města s vazbou na rozsáhlou obytnou zástavbu „Vsetínská“.
  • V areálu jsou celkem tři budovy, z nichž dvě jsou garáže (sklady). Třetí budova dříve sloužila jako adminsitrativní objekt se sociálním zařízením pro bývalou obsluhu zrušené ČOV.
 • Ulice Přerovská (levá strana ve směru na Přerov)
  • Aktuálně se zde nacházejí bytové domy, pro které je vydané platné demoliční rozhodnutí.
  • V tomto prostoru je možné uvažovat nad rozvojem (nájemní bydlení, nové bytové domy, revitalizace na park apod).

V případě specifických projektů, např. „měkká“ či digitální řešení, nemusí být projekty nutně spojeny s jednou konkrétní lokalitou nebo naopak mohou být navázány na vícero lokalit najednou.

Proč se přihlásit do hackathonu v Bystřici pod Hostýnem?

 • Budete mít unikátní příležitost přispět svým nápadem ke zlepšení života ve městě a okolním regionu.
 • Uplatníte své schopnosti při spolupráci na zajímavém konceptu.
 • Zažijete smysluplný den plný inspirace a kreativity.
 • Získáte nové kontakty. Setkáte se se zástupci města, odborníky a aktivními lidmi z regionu.
 • Dostanete cenné rady a zpětnou vazbu od mentorů i poroty.
 • S prázdnou neodejdete – nejlepší nápady náležitě oceníme.

Ceny

Vítězné týmy si mezi sebou rozdělí finanční odměnu v celkové výši 25 000 Kč. Na všechny zúčastněné pak čekají věcné dárky od organizátorů a partnerů.

Co se bude hodnotit?

 • Inovace: myšlenka, originalita, inovativnost řešení
 • Projekt/koncept: potenciál, realizovatelnost, životaschopnost, komplexnost
 • Zpracování: technická stránka projektu – kvalita zpracování
 • Prezentace: forma předání nápadu prostřednictvím prezentace před porotou

Jak se můžete přihlásit?

 • Přihlásit se můžete sami nebo společně s kolegy či spolužáky. Pracovat budete v týmech složených z 3–5 osob. Sestavení týmů proběhne v úvodní části hackathonu, kdy budete mít možnost, přidat se do týmu podle vlastního výběru.
 • Pro přihlášení prosím využijte elektronický formulář. Tento formulář musí vyplnit každý účastník zvlášť. Přihlášky je možné podávat do úterý 30. dubna 2024.
 • Na akci se může přihlásit student, podnikatel, zaměstnanec místní firmy či veřejné správy, zkrátka kdokoliv, kdo má chuť zkusit novou výzvu

17. května
9.00 - 18.30
Zámek Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Kontaktní osoba

Lenka Kalužová
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Lenka Kalužová

+420 725 721 329 Lenka.Kaluzova@czechinvest.org