Přejít k hlavnímu obsahu

Ekonomicko-urbanistická konference UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A OBCÍ

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura CzechInvest spolu s Klobuckým podnikatelským inkubátorem a dalšími partnery Vás srdečnou zvou na konferenci UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A OBCÍ.

Připojte se k nám unikátní konferenci v srdci Zlína a prozkoumejte cesty k budoucnosti našich měst a obcí. Po úspěchu loňského pilotního ročníku letos opět otevřeme diskuzi nad mnoha klíčovými tématy: od ekonomického rozvoje měst, přes urbanismus a udržitelné investice až po kvalitu veřejného prostoru.

Co se dozvíte?

  • Udržitelný urbanismus. Co to znamená pro naše města a obce a jaké jsou nejnovější trendy a přístupy.
  • Potenciál městských lokalit. Jak odhalit a efektivně využít skrytý potenciál každé části vaší obce či města. Kde je vhodné stavět byty nebo kde podpořit podnikání.
  • Zkušenosti z praxe. Reálné příběhy obcí, které se již dnes udržitelně rozvíjejí. Diskuze, inspirace a nové nápady pro vaše strategické projekty.
  • Investoři a developeři. Jak hledat vhodné partnery pro vaše projekty a nastavit s nimi férové podmínky.
  • Data a studie. Kde získat kvalitní podklady a relevantní data o území. Jak se rozhodovat o strategických projektech.

Získejte nové poznatky a zapojte se do diskuse s předními odborníky v oblasti urbanismu, rozvoje a veřejných investic.

Akce je vhodná pro:

  • zástupce obcí a měst (starosty, pracovníky odboru investic, strategického rozvoj aj.)
  • architekty, stavební projektanty
  • regionální firmy a developery
  • odbornou veřejnost se zájmem o rozvojové projekty municipalit
  • studenty oborů veřejná správa, ekonomika, urbanismus a územní plánování aj.

Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Partnery akce jsou:

Program

9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 11:30  Blok I 
Význam zadání v procesu tvorby, aneb dvakrát měř, jednou řeš
Jindřich Nový, Kancelář architekta města Zlína
Měřitelné ukazatele atraktivity rozvojových aglomerací
Lukáš Trčka, TIC Zlín
Jak se obce a města rozhodují o strategických projektech?
Filip Kučera, UTB ve Zlíně
Ekonomicko-urbanistická studie obce Valašské Klobouky
Petr Kozel, Klobucký podnikatelský inkubátor
Udržitelné investice měst v oblasti developmentu
Vít Zeman
, Frank Bold Advokáti
Právně-ekonomické nástroje udržitelného rozvoje sídel
Stanislav Kutáček
, Frank Bold Advokáti
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 13:00 Diskuze nad příklady dobré praxe
Moderuje Vít Zeman (Frank Bold Advokáti) a Petr Kozel (Klobucký podnikatelský inkubátor )
Architektonická soutěž na náves v Provodově
Jan Talaš, starosta obce
Regenerace brownfieldu v Kateřinicích na nájemní byty pro seniory
Vojtěch Zubíček, starosta obce
Spolkový dům v Ratíškovicích
Josef Uhlík, místostarosta obce
13:00 – 13:15  Coffee break
13:15 – 15:00  Blok II
Udržitelný urbanismus KOMA CITY
Karel Kolínský, KOMA MODULAR
Brownfieldy jako klíčové rozvojové plochy našich měst
Radovan Baloun, CzechInvest
Udržitelný rozvoj měst
Tomáš Pavlovský, Vysoké učení technické v Brně, FAST
Transformace zastaralého bytového fondu udržitelným způsobem
Lukáš Kvasnica, Vysoké učení technické v Brně, FAST

Změna programu vyhrazena.

Registrujte se včas a zajistěte si své místo na konferenci. Přihlášky je možné zasílat do 14. června 2024.

20. června
9.00 - 15.00
Soudní 1, 760 01 Zlínský zámek

Kontaktní osoba

Lenka Kalužová
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Lenka Kalužová

+420 725 721 329 Lenka.Kaluzova@czechinvest.org