Přejít k hlavnímu obsahu

Cyklus podzimní artefiletiky: Světlo a stín v nás

Klub podnikatelek ze Zlínska

Přednáška je určená všem, které láká vyzkoušet různé arteterapeutické techniky. Artefiletika je expresivní, zážitkové, reflektivní a tvořivé pojetí seberozvoje. Artefiletice tedy jde zejména o emocionální zážitek a prožitek při výtvarném projevu, který nemusí zdaleka končit u pastelek, naopak… V rámci artefiletiky se pracuje se všemi možnými druhy materiálů, co si lze představit, a navíc používáme i práci s hlasem, hudbou, tanec a herectví.

Technika tohoto semináře se nazývá Podosobnosti. Pomocí osobních symbolů, které si společně ztvárníme pomocí různých materiálů nám poodkryje naše skryté zdroje i méně žádané stránky osobnosti.

Technika podosobností funguje na principu zrcadlení, kdy si do druhých lidí projektujeme své vlastnosti a nevědomé vzorce chování. Ve dvojicích si pak více zvědomíme nalezené podosobnosti a zaintegrujeme je. Tato technika je výjimečná svým potenciálem pomoci s přijetím sebe samého nečekaným a barvitým způsobem. 🖌🎨 Kreativní formou odhaluje obsahy v naší osobnosti, které běžně nejsme schopni přijmout za své, což přináší obrovskou úlevu a pochopení sebe samé(ho).

Akce je realizována v rámci série 3 akcí na téma Cyklus podzimní artefiletiky, která je podpořena dotací z Fondu zdraví Statutárního města Zlína.

Je možné absolvovat všechny tři akce, ale i jen některou z nich.

08. listopadu
9.00
Naše Dílna, Zálešná I 4057, Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová
Klub podnikatelek ze Zlínska

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová

+420777010447 barosova@csr-zlin.cz