Přejít k hlavnímu obsahu

Cyklus podzimní artefiletiky: Hranice a vnitřní prostor

Klub podnikatelek ze Zlínska

Arteterapie spouští ozdravné procesy už samotným procesem tvoření, následné sdílení ve skupině, je pak další podpůrný proces k osobnímu růstu a duševní pohodě. Druhá ze série akcí, které podpořilo město Zlín. Je možné absolvovat všechny tři akce, ale i jen některou z nich.

S lektorkou Danielou Dubčákovou se na tomto setkání nejdříve pustíme do netradiční práce se slovem, ze které si následně vybereme klíčový okamžik, který ztvárníme, a to takovým způsobem, který nám ukáže naše fungování s dalšími lidmi – jak si střežíme svůj prostor, nebo si naopak dovolujeme interakci, jestli překračujeme hranice druhých, nebo oni naše apod. Společně přijdeme na to, jak si své území zdravě vymezit a pracovat na naplnění svých potřeb. Práce na duševním zdraví navíc nekončí při tvorbě, ale pokračuje i při tzv. medicínském závěrečném kruhu – plná pozornost, podpora ostatních, sdílení prožitku hojí bolestivé zkušenosti a otvírá nové úhly pohledu na život náš i druhých.

11. října
9.00
Naše Dílna, Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová
Klub podnikatelek ze Zlínska

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová

+420777010447 barosova@csr-zlin.cz